Leerlingen

Leerlingenzorg

Schoolarts

De schoolarts is bijna elke vrijdag aanwezig op de school. Leerlingen worden elke twee/drie jaar opgeroepen voor een onderzoek, waarbij de ouders van harte welkom zijn. Tijdens het onderzoek wordt gekeken hoe het staat met de gezondheid (lengte, gewicht, ogen, oren) of fysiotherapie of specialisten verwijzingen nodig zijn en hoe eventuele controles verlopen. Extra aandacht wordt besteed aan het voorkomen van overgewicht. Tevens wordt met de leerling besproken hoe het op school en thuis gaat.

Psycholoog

De psycholoog is verantwoordelijk voor het psychologisch onderzoek. Dit onderzoek is nodig voor de aanvraag van de TLV. Ook observatie in de groep behoort tot het werkterrein van de psycholoog. De psycholoog deelt de uitkomst van een onderzoek eerst met de ouders en de leerling. Daarna worden de onderzoeken in de commissie van begeleiding besproken. De psycholoog voert ook begeleidingsgesprekken met leerlingen.

Ouder- en Kindadviseur

Met de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeente werkt de school samen met de Ouder- en Kindadviseur (OKA). Onze school is verbonden aan het Ouder- en Kindteam (OKT) van Amsterdam Nieuw-West.

Fysiotherapie

Leerlingen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van de motoriek, kunnen terecht bij de kinderfysiotherapeut afkomstig van een particuliere praktijk (Hofmijster). Op advies van de schoolarts, huisarts en/of specialist en in overleg met de fysiotherapeut, kan de leerling in aanmerking komen voor behandeling op school.

Ergotherapie

Wanneer dagelijkse activiteiten, zoals aan uitkleden of zelfstandig reizen, extra moeilijk uit te voeren zijn voor leerlingen, kunnen ze door de schoolarts, huisarts of specialist doorverwezen worden naar de ergotherapeut. Samen met de ergotherapeut oefent de leerling de activiteit. Hierbij kan een andere manier van handelen aangeleerd worden of kan een aanpassing/hulpmiddel aangeschaft worden. In overleg met de ouders vindt behandeling en/of advies plaats op school of thuis. De ergotherapeut is afkomstig uit de particuliere praktijk ‘Kaat’.

Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs (SJSO)

Wanneer een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft, dan is er op school een team van jeugdhulpverleners voorhanden. De hulpverleners kunnen individuele begeleiding, groepsbegeleiding en behandeling bieden. Zij werken nauw samen met de ouders, zodat de leerling zich ook thuis optimaal kan ontwikkelen. De vaste jeugdhulpverleners zijn verbonden aan de school en vormen een vertrouwd gezicht. Onze school werkt samen met Cordaan en Fibbe Studie Centrum voor Leerontwikkeling. De hulpverleners zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken; er is voor deze hulp op school geen verwijzing nodig, wel toestemming van ouders.

Naschoolse mogelijkheden