In het Voortgezet Speciaal onderwijs is het onderwijs gericht op de toekomst.
Wonen, werken en vrije tijd zijn hier de belangrijkste thema’s.
Het lesprogramma wordt hierop aangepast.

In de middenbouw gaat de leerling snuffelstage lopen,
hij maakt kennis met diverse arbeidsmogelijkheden buiten de school.
Tevens wordt een assessment (een arbeidstest) afgenomen.

In de bovenbouw gaat de leerling een gerichte externe stage lopen. In de reguliere groepen is het mogelijk om diverse vakopleidingen te volgen. Hierbij kunnen na een examen, certificaten worden behaald.
In de vaardigheidsgroepen kunnen de leerlingen de vaardigheden die ze beheersen afronden met een schooldiploma.

Leerroute regulier
De leerlingen worden voorbereid op dagbesteding arbeid, sociale
werkvoorziening of arbeidstrainingscentrum.
Arbeidsvaardigheden als zelfstandig werken, reflecteren op eigen
handelen, samenwerken, een taak kunnen voorbereiden, zelfstandig
uitvoeren en overzien, zijn belangrijke leerdoelen in deze leerroute.

Leerroute vaardigheid
De leerlingen worden voorbereid op dagbesteding of dagbesteding
arbeid.
In de vaardigheidsgroepen wordt een programma op maat verzorgd
voor leerlingen die baat hebben bij veiligheid en scholing in praktische
vaardigheden.
De inrichting van de lokalen bevat elementen van een huiskamer,
slaapkamer en keuken waarin huishoudelijke vaardigheden kunnen
worden aangeleerd.
In de eindgroep leren de leerlingen werken met diverse huishoudelijke
apparaten.