Beste ouder(s), verzorgers en leerlingen,

Tijdens de persconferentie van 12 januari jl. werd aangekondigd dat de lockdown met drie weken wordt verlengd. Dit geldt uiteraard ook voor de scholen.

Na overleg met het MT (Management Team) is besproken dat het gevaar van besmetting voor onze leerlingen en het team onveranderd groot is, zo niet nog groter is geworden met de komst van de Engelse mutatie. Daarom hebben wij besloten dat ook VSO De Heldring tot zeker 8 februari dicht blijft. 

Het LECSO (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs) laat in een brief aan de scholen weten dat het protocol voor de lockdown gelijk is gebleven met het vorige protocol.  Dit betekent dat de school handelt volgens de richtlijnen.

Uiteraard blijft de school de meest kwetsbare leerlingen opvangen en gaan de praktische opleidingen/ stages, voor zover mogelijk, gewoon door. 

De school realiseert zich dat het ontzettend vervelend voor onze leerlingen is dat ze niet naar school kunnen. Echter, op dit moment is de gezondheid van ons allemaal het allerbelangrijkst en we nemen onze beslissingen vanuit dit perspectief.

Met vriendelijke groet,

Team VSO De Heldring

 

VSO De Heldring is, i.v.m. met de laatste COVID-19 richtlijnen, gesloten.  

Wij hopen maandag 18 januari 2021 de deuren weer te openen. Dit zal
dinsdag 12 januari, tijdens de persconferentie van het kabinet Rutte, 

bekend gemaakt worden.

 

De leerlingen krijgen vanaf maandag 4 januari digitaal thuisonderwijs. 

Alle contacten hierover gaan via de groepsleerkracht van de leerling. 

We adviseren u dan ook om met alle vragen, t.a.v. uw kind of cliënt, 

de groepsleerkracht te mailen.

 

Onder ‘THUISWERKEN IVM CORONA’ vindt u allerlei informatie, activiteiten,

leuke muziek filmpjes e.d.. 

 

De hele Corona periode is erg vervelend. 

VSO De Heldring hoopt, juist daarom, dat alle leerlingen en hun families 

een goede kerstvakantie hebben. En we hopen dat we allemaal gezond 

2021 ingaan en dat COVID-19 zo snel mogelijk verleden tijd is.

 

Was regelmatig uw handen, houd afstand, draag uw mondkapje....en zoals 

wijlen burgemeester van der Laan ons Amsterdammers mee gaf 

“Zorg goed voor onze stad en voor elkaar!”

 

Team VSO De Heldring