De verschillende voorstellingen werden mede mogelijk gemaakt door:
Het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het V.S.B. Fonds. 

 

 

LEERLINGEN VERTELLEN WAAROM THEATER BELANGRIJK VOOR HEN IS.  

EEN FILM VAN MARJON VAN DER EERDEN.

Voor de reprise van de voorstelling ¡HOLA! zijn wij op zoek naar sponsors/donateurs. Ons gironummer: 

Stichting De Tweede Illusie NL74 INGB 0004 0233 15

Voor verder informatie:

 020-4473584
 deheldringtheatergroep@kolom.net