De woordenschatlessen worden dagelijks gegeven binnen de eigen stamgroep. Het niveau van de leerlingen is meestal zeer divers. Om onderwijs op maat te kunnen bieden maken we gebruik van DGM (Denkstimulerende gespreksmethodiek). De leerkracht houdt in de vraagstelling rekening met het denk- en abstractieniveau van de leerling. Om dit te kunnen bereiken zijn er fysieke materialen nodig. Dit doen we door gebruik te maken van thematafels en verteltassen. Elke week worden 5 woorden aangeboden. Deze woorden hangen samen met een schoolbreed thema. De woorden worden geselecteerd via digiwak.nl. Het niveau wordt bepaald door het Peabody gemiddelde van de groep.