TAALBLOKKEN

Omdat het niveau in de klas zo divers is worden de taallessen gegeven in groepsdoorbroken niveaugroepen. De leerlingen worden ingedeeld aan de hand van het Cito spellingsniveau. Bij begrijpend lezen is de indeling conform het begrijpend lezen niveau. Het aanbod in het taalblok wordt door de leerkracht, in samenspraak met de IB-er, samengesteld. Er kan aandacht worden besteed aan de volgende domeinen: aanvankelijk lezen, voorgezet lezen, spelling, begrijpend luisteren, begrijpend lezen, stillezen en stellen.

BOVENBOUW

In de reguliere en vaardigheid bovenbouw wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse taal methode aangeboden door Deviant:  - Starttaal Instap - Via Vooraf - Via Vervolg

Starttaal Instap is speciaal ontwikkeld voor leerlingen, die de lesstof in Via Vooraf / Op weg naar 1F (nog) niet aankunnen en meer tijd en kleinere stappen nodig hebben om basisvaardigheden taal aan te leren. Starttaal Instap bestaat uit 4 thema´s en bevatten elk 5 taaltaken en 1 herhalingstaak.  Via Vooraf is een methode van Deviant, voor deelnemers binnen het Praktijkonderwijs, VSO / ZML en niveau 1 van het MBO. Het is een leerwerkboek met een online component, dat de deelnemer op weg helpt naar niveau 1F. De leerwerkboeken zijn overzichtelijk vormgegeven en in de inhoud wordt gestructureerd aangeboden. De leerwerkboeken zijn afwisselend. Afbeeldingen zijn functioneel en ondersteunen de lesstof. Via Vooraf biedt de taal zwakkere deelnemer binnen het VSO - ZML, PRO, VMBO en MBO de mogelijkheid om op een leuke en uitdagende manier bezig te zijn met de Nederlandse taal.