GEBRUIK I-PADS EN CHROMEBOOKS

Voor de onderbouw kan gebruik worden gemaakt van de verwerkingssoftware van Gynzy-kids, Junior Einstein en Squla. Tijdens de taal niveaugroepen wordt de verwerking afgestemd op de instructie.
Buiten de taalniveaugroepen kunnen de leerlingen zelfstandig werken.

Voor de bovenbouw gebruiken we de digitale verwerkingssoftware van Deviant.
Starttaal Online is een online oefen- en toetsprogramma, waarin alle thema´s en onderwerpen uit alle leerwerkboeken aan bod komen.