In  de groepen V-1 t/m V-4  wordt aan thema’s gewerkt en
daarbij is een belangrijk onderdeel de woordenschatvergroting
die dagelijks aan de orde komt.
Groep V-5 heeft alleen op maandag en dinsdag taalblok, in verband met stages op de andere dagen.

groep AVI-0   Lezen moet je doen
Leesweg
Wisselrijtjes
Wat zeg je  (auditieve oefeningen)
Curriculum schoolrijpheid
AVI-1 leesboekjes
Bij jou en bij mij
groep AVI-1 t/m AVI- 5 Nieuwsbegrip
Speurneus deel 1
Spelling in de Lift, deel 2
AVI- niveauboekjes lezen
groep AVI- 8 en 9 Nieuwsbegrip
Tussen de Regels deel A
Spelling in de Lift, deel 6
AVI- niveauboekjes lezen

3 groepen worden ingedeeld op grond van de door Timmers- Huygens ingedeelde niveau’s.
Zij houden zich bezig met mondelinge taal.

3 groepen die zich met mondeling taalgebruik bezighouden
Werken volgens thema’s
Woordenschatvergroting
Ontwikkelen van communicatieve
vaardigheden