Het niveau op een VSO school is zeer divers. Het taalaanbod wordt afgestemd op het niveau van de leerling. Ook moet er worden gekeken naar het uitstroomprofiel. In het OPP worden de leerdoelen per leerling bepaald. In algemene zin kunnen we zeggen dat het aanbod altijd betekenisvol moet zijn.

WOORDENSCHAT

 

TAALBLOKKEN

 

GEBRUIK I-PADS EN CHROMEBOOKS