Woordenschatonderwijs: Als uitgangspunt bij onze visie op woordenschatonderwijs gebruiken wij de methodiek van ‘Met woorden in de weer.’ van D. van de Nulft en M. Verhallen. In R1 t/m R3 en in V1 t/m V5 wordt er iedere week minimaal 1 woordcluster aangeboden. Ieder woordcluster bestaat uit 5 woorden, waarvan 3 zelfstandige naamwoorden, 1 werkwoord en 1 ander woord (bijvoorbeeld een bijvoeglijk naamwoord). De woordclusters worden aangeboden binnen diverse thema's zoals: - het menselijk lichaam - de natuur - vrije tijd - winkelen In iedere klas is een woordenschatplek aanwezig, een plek in de klas waar de woorden een betekenisvol karakter krijgen. Wij werken voor het tweede schooljaar samen met Kenniscentrum Verteltassen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.verteltas.nl/Iedere donderdagochtend werken ouders samen met een begeleider van Kenniscentrum Verteltassen aan een verteltas. Deze verteltassen bestaan uit eigengemaakt werkvormen, die in de klas inzetbaar zijn tijdens de woordenschatlessen. Schriftelijke taal: