In de vaardigheidsgroepen ligt het accent vooral op praktisch rekenen:
teloefeningen
praktisch met geld omgaan
tijdsbegrippen

Rekenmethoden en materialen:
Maatwerk
Remelka
Rekenboog