Eindgroep Vaardigheid 6 (vanaf 18 jaar):
Deze leerlingen beginnen met een externe stage binnen de dagbesteding arbeid.
Hiervoor wordt door de school een CIZ indicatie bij het AWBZ  aangevraagd.
De externe stagemogelijkheden zijn zeer divers en er zijn verschillende gradaties mogelijk.

Voorbeelden daarvan zijn:
1.Horeca (Grand café Watergraafsmeer ; Mediacafé bij Westergasfabriek
2.Groenmedewerker
3.Werken in de winkel (Ikea; de Kweker)
4.Houtwerkplaats
5.Kunstwerkplaats
6.Textielwerkplaats

Tevens:
Boerderijen van stichting Landzijde
Projecten van stichting Philadelphia

De bedoeling is dat deze leerlingen hierna uitstromen naar een voor hun geschikte werkplek.
Het gaat in het algemeen om onbetaalde arbeid.

NB. Bij de vaardigheidsleerlingen wordt op de leeftijd vanaf 17 jaar een Arbeids-interessetest afgenomen door de school.