Onze reguliere onderbouwgroepen (R-1,2 en 3) volgen verschillende praktijkvakken binnen de school.
Dit gebeurt één dag per week.
In groepjes van 5 à 6 volgen de leerlingen de volgende vakken:
•Techniek
•Keramiek
•Textiel
•Tuinbouw
•Huishoudkunde
•Horeca
•Beeldende vorming