Iedere leerling van de groepen- regulier (R-4, R-5) gaat een opleiding volgen die past bij eigen interesse(s) en mogelijkheden.
Deze opleiding wordt gevolgd binnen de school.
Het zijn door het KPC-erkende opleidingen.
Zo’n opleiding duurt een jaar, gedurende 3 dagen per week.
Het wordt afgesloten met een examen en beloond met een erkend certificaat.
Gedurende de schoolloopbaan is het mogelijk meerdere certificaten te behalen.
Het gaat om de volgende KPC-opleidingen:
• Plantsoenmedewerker
• Werken in de zorg
• Werken in de keuken
• Detailhandel
• Schoonmaak in de groothuishouding