Het assesment is een arbeidstest die vanaf ongeveer vijftien jaar wordt afgenomen
door twee daarvoor bevoegde leerkrachten

Onderdelen van die test zijn:
• meten van sociale vaardigheden
• arbeidsinteresse
• observatievermogen
• cognitie
• arbeidsvaardigheden
De informatie hieruit verkregen, wordt gebruikt voor het vervolg van het stagetraject.