Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs, ontwikkelen van een
optimale 
leer- en werkomgeving.
FSC biedt hulp voor problemen die het leren en daarmee de ontwikkeling
van een kind in de weg staan. Van sociale problemen tot psychiatrie, van
leerstoornissen tot intelligentieproblemen. Deze specialistische hulp bieden zij binnen de geestelijke gezondheidszorg (generalistische basis GGZ en specialistische GGZ) met extra aandacht voor school.

    Ondersteuning van mensen met verstandelijke beperking.
De school werkt ook samen met andere zorgverleners.
Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met
onze Ouder-Kind adviseurs.

Home - MEE Utrecht, Gooi en Vecht                         
MEE biedt hulp en ondersteuning bij allerlei vragen omtrent regel- en wetgeving maar ook bij praktische zaken zoals financiën en opvoeding.