Schooltijden:

Maandag tot en met vrijdag   08.30 - 14.30 uur
De deur gaat open om 08.20 uur.

Minimale onderwijstijd voor het VSO is 1000 uur per jaar. Leerlingen van VSO De Heldring krijgen 1008,25 uur onderwijs per jaar.

De leerlingen moeten in geval van ziekte of verzuim altijd door de ouders afgemeld worden. Dit dient voor 9.00 uur te gebeuren.