Sinds 2013 mag VSO De Heldring het predicaat 'Excellente School' voeren. Dit predicaat wordt toegekend aan scholen die op en bepaald gebied Excellent zijn.
Wij hebben Excellentie aangevraagd en gekregen op 4 gebieden:
- Continue Professionele ontwikkeling
- Pedagogisch klimaat
- Trainingsgroepen
- Theater
Een mooie beloning en tegelijkertijd een goede stimulans om te borgen wat is opgezet en onszelf te blijven ontwikkelen en professionaliseren. Wij werken nog steeds met plezier en professioneel aan het perspectief van onze leerlingen. We zijn overtuigd van het belang om gewoonweg een uitstekende school te zijn. 

Hieronder kunt u het laatste juryrapport lezen.

Juryrapport VSO De Heldring 2022.pdf