ESF investeert in jouw toekomst!VSO de Heldring krijgt Europese subsidie Onder de projectnaam “De weg naar zelfstandigheid" is ESF-subsidie aangevraagd voor het schooljaar 2010-2011. Deze subsidie, bestemd voor leerlingen vanaf 15 jaar, is bedoeld om de leerlingen in een vroeg stadium ervaring te laten opdoen met praktische vaardigheden. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat schoolverlaters een soepele overgang maken van school naar een plek op de arbeidsmarkt.

Ook heeft VSO de Heldring  voor 2012/2013 ESF subsidie gekregen voor verschillende thema's.
In 2014/2015 heeft VSO de Heldring samen met andere VSO scholen en Praktijkonderwijs subsidie aangevraagd.
Doel is: zoveel mogelijk leerlingen een passende werkplek te bezorgen. Het accent lag hierbij op: stagebegeleiding; jobcoaching en branchegerichte opleiding.  Met de bovengenoemde activiteiten sloot de subsidieaanvraag aan op de visie van de school: ' De Heldring Werkt ', met plezier, professioneel en perspectief.
Ook voor dit jaar zal VSO de Heldring een subsidie aanvragen.
De gemeente Amsterdam heeft onder de projectnaam “Pro Vso Amsterdam 2014 2016” ESF-subsidie aangevraagd voor de in de arbeidsmarktregio Amsterdam gevestigde PrO-/vso-scholen. De ESF-subsidie -bestemd voor leerlingen vanaf het derde leerjaar- is aangevraagd en verkregen voor de schooljaren 2014-2015 en 2015-2016.
 
Met de ESF-subsidie wil de -coördinerende- gemeente Amsterdam faciliteren dat de PrO/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen, die de school binnen afzienbare tijd zullen verlaten of reeds hebben verlaten. Deze jongeren zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt en hebben voor het verkrijgen of behouden van een baan extra aandacht en hulp nodig.
 
Hoewel PrO-/vso-scholen de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van de arbeidstoeleiding, is de ESF-subsidie juist nu zeer gewenst om de (ex-)leerlingen adequate, passende professionele ondersteuning/begeleiding te bieden. De ESF-middelen kunnen worden aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren. De scholen sluiten hiermee aan op “Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid 2015–2018” van de gemeente Amsterdam waarin staat dat extra inspanningen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren aan de kant komen te staan zonder opleiding of werk.