Download hier ons aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier

-    Ouder(s) maken een afspraak voor een oriënterend gesprek met de
      directeur van de school

-    Tijdens het gesprek krijgen ouders informatie over de school en een
      rondleiding door het gebouw

-    Ook aan de orde komt de procedure van aanmelding bij het
      Samenwerkingsverband voor het verkrijgen van een Toelaatbaarheidsverklaring.
      
-    Ouders kunnen advies krijgen over de te volgen procedure bij die aanvraag.

-    De verwijzende school vult papieren in die opgestuurd moeten worden naar
       het Samenwerkingsverband.

-    Als ouders voor VSO De Heldring kiezen, vullen ze het aanmeldingsformulier
      daarvoor in.

-    Vervolgens worden ouders uitgenodigd voor een gesprek
      met één van onze IB-ers.

-    School bepaalt – in overleg met de ouders – in welke groep
      de leerling geplaatst wordt.

-    Voor een afspraak met de directeur van het VSO, bel of mail met
     T. Simsek   020 4473583    t.simsek@kolom.net