Download hier ons aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier

-    Ouder(s) maken een afspraak voor een oriënterend gesprek met de
      zorgcoördinator van de school

-    Tijdens het gesprek krijgen ouders informatie over de school en een
      rondleiding door het gebouw

-    Ook aan de orde komt de procedure van aanmelding bij het
      Samenwerkingsverband voor het verkrijgen
       van een Toelaatbaarheidsverklaring.
      
-    Ouders kunnen advies krijgen over de te volgen procedure bij die aanvraag.

-    De verwijzende school vult papieren in die opgestuurd moeten worden naar
       het Samenwerkingsverband.

-    Als ouders voor de Heldringschool kiezen, vullen ze het aanmeldingsformulier
     daarvoor in.

-    Vervolgens worden ouders uitgenodigd voor een gesprek
      met één van onze IB-ers.

-    School bepaalt – in overleg met de ouders – in welke groep
      de leerling geplaatst wordt.

-    Voor een afspraak met de zorgcoördinator van het VSO, bel of mail dan met
      h.kok 020 4473583 h.kok@deheldringschool.nl